Degree Courses

1. Degree in Syariah Islamiah (Comparative Mazahib)
(Part-time)

Di permulaan tahun 2009, MIC telah telah mengalami perkembangan yang sangat baik, dan pada saat itu jurusan yang berada dibawah MIC adalah jurusan Dakwah, Bahasa Arab dan juga Tarbiyah. Melihat banyaknya permintaan untuk membuka jurusan Syariah Perbandingan Mazhab, maka MIC akhirnya membuka jurusan Syariah untuk menjawab banyaknya permintaan dari masyarakat yang ingin menimba ilmu dalam jurusan tersebut.

Visi:

Menjadi jurusan yang unggul dan terkemuka dalam pembinaan moral dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu- ilmu yang terkait dengan perkembangan hokum islam kontemporer.

Misi:

– Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan
– Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan keilmuan dan masyarakat.
– Menjadikan jurusan Syariah perbandingan Mazhab sebagai center of reference bagi masyarakat dalam maslah hokum Islam.

Medium: Malay

a. Berusia tidak kurang dari 18 tahun

b. Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal dari salah satu pengajian di bawah:

– Diploma sepenuh masa atau separuh masa keluaran Muhammadiyah Islamic College
– Diploma dari Institusi lain yang diiktiraf oleh MIC
– Thanawi ‘Aali (Pra-Universiti) dari madrasah sepenuh masa

Muhammadiyah Islamic College akan melakukan interviu terhadap calon-calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

Jumat: 6 PM – 10 PM

Sabtu: 3 PM – 9 PM

Pendaftaran: $95

Yuran Pengajian: $180/modul
* Semua yuran diatas tidak termasuk GST

Course Duration: 4-7 years

Click here for full Course Syllabus. Please refer to pages 2 – 9.

2. Degree in Tafsir & Hadith (Part-time)

Pada tahun 2014, Muhammadiyah Islamic College merasakan banyaknya permintaan untuk membuka jurusan Tafsir dan Hadits selain jurusan yang telah ada saat itu yaitu Bahasa Arab dan juga Jurusan Syariah. Maka pada tahun tersebut, Muhammadiyah Islamic College melakukan Musyawarah dengan Konsultan MIC di Padang yaitu Bapak RB Khatib Pahlawan Kayo dan juga dengan Prof Dr Edi Safri sebagai Pembina akademik, maka sejak itu MIC memutuskan untuk membuka jurusan Tafsir Hadits.

Visi:

Menjadi jurusan yang terunggul di Singapura

Misi:

– Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul untuk menghasilkan out put berkarakter islami serta memiliki kompetensi dan kualifikasi keilmuan dalam ilmu al-Qur’an & Tafsir, Ilmu Hadis, Aqidah dan Filsafat Islam, Studi agama-agama, dan Psikologi Islam.
– Melaksanakan riset yang kompetitif dan unggul dalam ilmu al-Qur’an & Tafsir, Ilmu Hadis, Aqidah dan Filsafat Islam, Studi Agama-Agama, dan Psikologi Islam.
– Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dalam ilmu al-Qur’an & Tafsir, Ilmu Hadis, Aqidah dan Filsafat Islam, Studi Agama-Agama, dan Psikologi Islam.

Medium: Malay

a. Berusia tidak kurang dari 18 tahun

b. Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal dari salah satu pengajian di bawah:

– Diploma sepenuh masa atau separuh masa keluaran Muhammadiyah Islamic College
– Diploma dari Institusi lain yang diiktiraf oleh MIC
– Thanawi ‘Aali (Pra-Universiti) dari madrasah sepenuh masa

Muhammadiyah Islamic College akan melakukan interviu terhadap calon-calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

Jumat: 6 PM – 10 PM

Sabtu: 3 PM – 9 PM

Pendaftaran: $95

Yuran Pengajian: $180/modul
* Semua yuran diatas tidak termasuk GST

Course Duration: 4-7 years

Click here for full Course Syllabus. Please refer to pages 10 onwards.